Nasza oferta

Law&Business Group to kancelaria specjalizująca się w zakładaniu nowych podmiotów, jak również w doradztwie w zakresie podatkowym i prawnym na całym świecie. Na rynku Niemieckim specjalizujemy się w otwieraniu, jak również prowadzeniu wszelkich procesów prawnych i podatkowych.

Zapraszamy do współpracy !


Rejestracja spółek
UG/GmbH


Cena od:

2000 EUR


Sprawdź

Sprzedaż gotowych
spółek UG/GmbH


Cena od:

3500 EUR


Sprawdź

Usługi
dodatkowe


Cena od:

150 EUR


Sprawdź

Czym jest GmbH?


Spółka GmbH to niemiecki odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak więc jest najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (w skrócie GmbH).

Skład osobowy


Niemiecka spółka GmbH wyróżnia się, jako powszechnie wybierana forma organizacyjno-prawna dla małych i średnich przedsiębiorstw, a szczególną popularność zyskała również ze względu na fakt, że ustawodawca dopuszcza jej zakładanie przez jedną osobę!Dlaczego GmbH?

Niemieckie spółki GmbH

Niemieckie spółki GmbH same w sobie stanowią swego rodzaju „markę” i cieszą się dobrą opinią na całym europejskim rynku.

Kwota wolna od podatku

Wysoka kwotę wolną od podatku dochodowego (obecnie 8.652 € )

Składki

Brak obowiązku opłacania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.

Fundusze europejskie

Łatwiejszy dostęp do funduszy europejskich i rynku finansowego.


Spółki Niemieckie


Odpowiedzialność za zobowiązania
Tym, co leży u podstaw niemieckiej sp. z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo, warto zauważyć, że w Niemczech, co do zasady nie ma mowy o tzw. subsydiarnej odpowiedzialności zarządu, a bezpośrednie pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki następuje tylko w nielicznych przypadkach (przede wszystkim w związku z popełnieniem deliktu dot. obowiązków związanych z upadłością).
Kapitał zakładowy
Ustawa nakłada na założycieli spółki obowiązek wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 25.000,00 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro). Warunkowo jednakże ustawodawca dopuścił, żeby przed rejestracją spółki jej wspólnicy wpłacili jedynie co najmniej połowę tej kwoty, tj. 12.500,00 €, natomiast reszta podlega uiszczeniu na wezwanie spółki.

OTRZYMAŁEŚ LEPSZĄ OFERTĘ?

Poinformuj nas o tym
Przygotujemu dla Ciebie specjalną ofertę
Infolinia: 9:00 - 20:00
Zadzwoń już teraz!
+48 661 458 809